Inden købskontrakten underskrives og nøglerne til drømmehuset overtages, er det vigtigt at få professionelle øjne til at gennemgå huskøbet.

Boligkøb uden overraskelser

Det er nemt, det er billigt og det giver tryghed. En bolighandel er et stort øjeblik i livet og for de fleste en betragtelig investering. Derfor er det afgørende, at alle forhold omkring boligkøbet klapper optimalt. eBoligadvokat hjælper på vej med professionel juridisk rådgivning, og i en jordnær dialog der er til at forstå.

Af: Michael Winther

At købe drømmeboligen hvad enten det er et hus, en ejerlejlighed eller den spændende andelsbolig der lige er blevet sat til salg, er et boligkøb en stor beslutning med langsigtede økonomiske konsekvenser for langt de fleste. En investering for livet og netop derfor en bolighandel der for alt i verden ikke må gå galt.

Enhedspris

eBoligadvokat har siden 2014 ydet boligkøbere juridisk rådgivning og vejledning i forbindelse med hus- og ejerlejlighedskøb, samt til køb af andelsbolig og sommerhus. Det sker til faste lave og meget konkurrencedygtige priser. Og skulle situationen opstå, at en eventuel bolighandel af en eller flere grunde glipper, er det gratis for køber, uanset hvad årsagen er.

Enhedsprisen for villaer, ejerlejligheder, sommerhuse og projektsalg af planlagte byggerier er 6250 kr. mens den samlede pris for en andelsbolig beløber sig til kun 4000 kr. Enhedsprisen inkluderer den juridiske gennemgang af købsaftalen samt gennemgang af samtlige dokumenter, der vedrører handelen. Samtidig varetager eBoligadvokat, hele korrespondancen med mægler/sælger og bank, ligesom skødet skrives og sendes til tinglysning. Endvidere udarbejdes refusionsopgørelsen, og der rådgives om banklån samt ejeskifte- og husforsikring. Og er der eventuelle forbehold med hensyn til købet af boligen, står eBoligadvokat også for den del af sagen, og får forbeholdene indskrevet i købsdokumentet.

Hus & Have har fanget advokat Javed Aslam, specialiseret boligadvokat og stifter af eBoligadvokat. Her svarer han på syv helt centrale spørgsmål om bolighandel, sikkerhed og advokatansvar i forbindelse med en bolighandel.

Hvorfor en boligadvokat?

Det giver økonomisk tryghed og god nattesøvn, når man ved at alle detaljer i bolighandlen er gennemgået med tættekam.

- I betragtning af at et hus- eller ejerlejlighedskøb er en af livets største beslutninger, hvad angår økonomien, er det efter min mening afgørende, at få nogle uvildige øjne til at tjekke købet igennem. Ikke mindst de mellem 300 til 500 sider, som oftest udgør dokumenterne i en boligsag. Samtidig er det vigtigt, at opsøge professionel rådgivning. Et hus- eller ejerlejlighedskøb kan rumme flere negative overraskelser, siger Javed Aslam fra eBoligadvokat.

Hvad er negative overraskelser?

- Det kan være at husets generelle tilstand ikke er særlig god, men det kan også handle om ulovlige el-installationer, nedgravede olietanke, skimmelsvamp i badeværelse eller andre bygningskonstruktioner. Og i forbindelse med nybyggeri oplever vi faktisk ofte, at funderingen af huset er mangelfuld. Derfor er det vigtigt, at få påpeget og nedskrevet alle forhold omkring ejendomskøbet i købsaftalen, der kan få indflydelse på den endelige købspris. Med min solide erfaring som boligadvokat, rådgiver jeg derfor ofte mine klienter, til at få tjekket boligen professionelt igennem af en byggesagkyndig, da enhver bolig ny som gammel, kan rumme faldgruber, fortæller Javed Aslam.

Hvordan foregår samarbejdet?

- Hos eBoligadvokat er vi jordnære og bestræber os på at tale et almindeligt sprog, som alle forstår. Vi undgår fagtermer og juridisk snik-snak, og går efter bolden, så kunderne ikke er i tvivl om, hvad de har med at gøre. Samtidig er vi tilgængelige næsten altid. Det er ikke 24/7, men langt hen ad vejen er vi til disposition. Også hvis der skulle opstå problemer over en weekend. Så er det bare at ringe eller skrive, og så tager vi problemet alvorligt, og yder den ønskede rådgivning på stedet. Det er dialog i øjenhøjde, det er nærvær, og det foregår på et helt almindeligt dansk, hvor alle kan være med, siger Javed Aslam.

Hvornår skal man tage kontakt?

- Her vil jeg sige så tidligt som muligt i købsprocessen men samtidig understrege, at det aldrig er for sent, at henvende sig til os. Men det er klart, at jo før vi kan sætte vores uvildige rådgivning i spil, jo mere får kunderne ud af rådgivningen, og kan handle proaktivt på den. Vi kan nemlig rådgive de potentielle boligkøbere med alt fra lånetilbud og lånefinansiering, over renter og bidragssatser til garantiprovision, gebyrer og kursikring af lånet. I hvert fald er vores erfaring, at vi ofte sparer vores kunder for rigtig mange penge. Realkreditlånene ligner hinanden meget, men bidragssatserne kan der god være noget at hente i, samt i garantiprovisioner og forskellige sagsgebyrer. Men på selve boliglånet, altså det beløb der ligger ud over realkredittens 80 procent belåning, er der ofte penge at spare. Ofte et par procent, og gælder det et lån på eksempelvis en halv million kroner, taler vi altså lige pludselig 10.000 kr. Og det er altså om året. Det er mange penge for en almindelig familie. Og gælder det et kontantlån til en andelsbolig, er det rigtigt godt at have en god bankforbindelse, fordi et andelsboligboliglån kan have store udsving i udlånsrenten, forklarer Javed Aslam, der anslår at han ofte med sin uvildige rådgivning, sparer boligkøberne for prisen på hans salær.

Hvor skal man være opmærksom?

- Som boligkøber har man det, der hedder undersøgelsespligt af boligen. Det betyder, at man har et ansvar for at tjekke boligen igennem for fejl og mangler. Det er de færreste, der har forudsætningerne til at foretage en grundig undersøgelse af den bolig, man er ved at investere i. Derfor anbefaler jeg altid, at boligkøberen på egen hånd eller via mine kontakter får fat på en byggesagkyndig, der kan gennemgå boligen fra A til Z. Det kan handle om sænkede lofter der er ulovlige, ulovlige el-installationer, råd og svamp i bygningskonstruktionerne på grund af eksempelvis vandskade eller dårlig inddækning af vitale bygningsdele, og når det gælder køb ejerlejligheder, er det vigtigt at få overblik over om bestyrelsen eksempelvis har besluttet, at der skal nyt tag på ejendommen. Er det tilfældet, øges de månedlige udgifter nemlig. Og det er en ærgerlig faldgrube at havne i. Derfor er det så afgørende for ens tryghed og økonomisk sikkerhed, at få en erfaren boligadvokat til at tage sig af alle de praktiske forhold i en bolighandel. Vi ved nemlig, hvor hunden kan ligge begravet, siger Javed Aslam med et smil.

Hvad er ingen handel – ingen regning?

- Ja den er god nok. Vores koncept er, at gennemføres en handel ikke, koster det ikke kunden en krone, selvom vi i eBoligadvokat har brugt både tid og lagt arbejde i at få handlen afsluttet. Det er et godt og trygt koncept for kunden, som derfor ikke har nogen advokatudgift medmindre handlen gennemføres. Det gør også, at kunderne trygt og risikofrit kan henvende sig til os tidligt i købsprocessen, og sker det, kan vi i samarbejde med kunden få alle vores rådgivningsværktøjer i spil meget tidligt, og det er en gevinst for kunden, fordi der så bliver mere tid til at undersøge både ejendom og lånefinansiering til bunds. I den sammenhæng råder jeg ofte køberne til at indhente mindst to og gerne tre tilbud på lånefinansieringen, forklarer Javed Aslam.

Hvad hvis noget går galt?

- Vi er erfarne, og specialister på køb og salg af fast ejendom. Vi kender markedet ud og ind, og vi kender de forskellige faldgruber, man kan havne i. Og selvfølgelig kan der ske fejl, som i alle andre forhold hvor der er mennesker involveret. Men det er meget sjældent, det sker. Og skulle det ske, kan kunderne være helt trygge, fordi vi forsikringsmæssigt er dækket ind via en advokatansvarsforsikring, som er en betingelse for at være medlem af Advokatsamfundet. Det giver kunden tryghed, og sikkerhed for at ansvaret bliver løftet, hvis der af en eller anden mærkelig grund, er gået noget galt i købsprocessen eller dokumenthåndteringen. Endvidere sikrer vores optagelse i Advokatsamfundet samt i Danske BOLIGadvokater, at vi gennem kurser og undervisning altid er klædt fagligt på til at møde udfordringerne på boligmarkedet, og de krav der stilles til at gennemføre en eksemplarisk ejendomshandel, pointerer Javed Aslam.

I sin boligrådgivning lægger boligadvokat Javed Aslam fra eBoligadvokat vægt på at have en jordnær dialog.

eBoligadvokat.dk

Udover at yde uvildig rådgivning i forbindelse med ejendomshandler, rådgiver eBoligadvokat også i sager om forældrekøb, entreprisekontrakter, samejeoverenskomst, testamente og ægtepagt, ligesom de rådgiver og udarbejder de nødvendige dokumenter ved selvsalg af ejendomme.

Boligadvokat Javed Aslam bliver meget positivt anbefalet på Trustpilot, og hver gang for den effektive ejendomshandel, dialogen i øjenhøjde og tilgængeligheden også uden for normal arbejdstid.